Oprogramowanie BAT1

 

Statistics

Statystyki 


 

Growth curve of a flock compared to its standard growth curve

Krzywa wzrostu dla danego stada w porównaniu ze standardową krzywą wzrostu


 

Growth curves of several flocks compared with each other

Krzywe wzrostu dla kilku stad - porównanie

Newsy i Wydarzenia
Wszystkie newsy