Kilka trybów wyświetlacza BAT1

 

Basic display mode during weighing

Podstawowy tryb wyświetlania


 

Large display mode suitable for people with weak vision

Tryb wyświetlania dużych znaków przeznaczony dla ludzi o słabym wzroku


 

Advanced display mode shows all statistics during weighing

Zaawansowany tryb wyświetlania, prezentujący wszystkie dane statystyczne


 

Comparison of statistics from individual files

Porównanie danych statystycznych z poszczególnych plików


 

Histogram

Histogram

Newsy i Wydarzenia
Wszystkie newsy